Whole Wheat Soft Vienna (5 ps/pack)
5
56.000đ ~ 70.000đ
53.200đ ~ 66.500đ

Whole Wheat Soft Vienna (5 ps/pack)

5
56.000đ ~ 70.000đ
53.200đ ~ 66.500đ
Chọn loại hàng (ví dụ:màu sắc ,kích thước)
product-image
53.200đ ~ 66.500đ
Wet weight
Baked
Chat